Complicaties kunststof mesh in het bekken

Complicaties na bekkenbodemoperaties met kunststofbandje, bekkenbodemmatje, netje...

Jaarlijks krijgen bijna 10 000 vrouwen in Vlaanderen een operatie in het klein bekken voor het verhelpen van urine-incontinentie, verzakkingen/prolaps, of andere problemen. Bij die operaties wordt veelal gebruikt gemaakt van kunststof (zoals polypropyleen) bandjes (tvt, tvto, slings, oogmeshes,...) en voor 2015 ook de grotere bekkenbodemmatjes. Wat doorgaans een routine-operatie is die niet zoveel tijd in beslag neemt voor de chirurg, blijkt achteraf toch niet altijd zo onschuldig te zijn en zeker 15% van de patiënten rapporteert 1 of meerdere ernstige complicaties. De meest  voorkomende complicaties zetten we hieronder op een rijtje met uitleg door patiënten.

Heb je zelf last van complicaties, aarzel dan alvast niet om je aan te melden!Gekende complicaties na bekkenbodemoperaties met kunstof mesh:
EROSIE / EXTRUSIE DOORHEEN DE VAGINAWAND


Wanneer er kunststof in je bekkenbodem ingepland is, kan het gebeuren dat de kunststof (een soort plastic) op korte maar ook op lange termijn doorheen je vaginawand begint te slijten. De oorzaken of redenen hiervan zijn niet volledig gekend, maar sommige onderzoekers vermelden redenen als het te strak plaatsen van het bandje of matje, krimp-effect van de kunsstof waardoor het te strak komt te zitten, het slecht ingroeien van de kunststof...). het gebeurt dus dat de kunsstof dermate gaat bewegen/schuren tegen je vaginaweefsel, dat het er vroeg of laat doorslijt en de kunststof dus bloot komt te liggen in de vaginawand. Zoals zichtbaar op volgende foto (erosie van een bekkenbodemmatje). Patiëntes rapporteren dan vooral pijn en soms ook infecties, omdat het bandje dan bloot ligt aan de binnenkant van de vagina en ook een broeihaard kan worden voor infecties.

Meeste patiëntes voelen het bandje dan ook letterlijk zitten aan de binnenkant van de vagina.

Denk je last te hebben van erosie, neem dan best zo snel mogelijk contact op met de arts die het kunststof implantaat plaatste. Wanneer het te strak geplaatst is, zal men er meestal voor kiezen het bandje tijdens een operatie door te knippen - zodat de spanning of de trekkracht van het bandje daalt en de kans op inslijten daalt.EXTRUSIE DOOR DARMWAND OF URETHRA


Net zoals bij erosie, kan het bandje ook in ander weefsel inslijten, zo worden er geregeld gevallen gerapporteerd waarbij een bekkenbodemmatje tot in een darm gegroeid of doorgedrongen is, of incontinentie-bandjes die te strak zitten en daardoor doorheen de plasbuis/urethra slijten of groeien. Gezien de omgeving van de darm en de plasbuis - toegang tot de blaas, is ook hier de kans op infectie niet gering. Mogelijke tekenen zijn: bloed in de urine, terugkerende blaasinfecties, bloed in de stoelgang, pijn,... Slechts 1 advies: contacteer je arts!PIJN


1) Post-operatieve pijn

Deze implantaten worden geplaatst is een zeer zenuwrijke omgeving en het is dan ook normaal dat je na de operatie pijn ervaart, normaalgezien moet deze goed onder controle te krijgen zijn met medicatie. Blijft de pijn duren, contacteer dan zeker je arts.


2) Chronische pijn

Soms gaat de pijn helaas niet weg, straalt de pijn uit naar andere zones in je bekken, is een stukje gevoelloos of juis overgevoelig of is de pijn slecht te behandelen met bijvoorbeeld gewone pijnstillers. In zo'n geval kan het zijn dat er tijdens de operatie 1 of meerdere zenuwen geraakt zijn en die door de schade of irritatie pijn blijven geven.

Typische pijnen die heel wat patiëntes ons gemeld hebben is hevige liespijn, uitstralende pijn naar de bil, piriformis-syndroom, zeurende buikpijn,...

Wanneer de pijn 6 maanden of langer blijft duren spreekt men van chronische pijn. Chronische pijn kan een groot effect hebben op je algemeen welzijn, je functioneren, je gemoed, je sexueel leven,... aarzel bij blijvende pijn dus steeds je arts.

In sommige gevallen zal men proberen stukjes van het bandje of matje weg te nemen of zenuwirritatie te verminderen. Wees je ervan bewust dat het volledig verwijderen van reeds ingegroeide kunststof bandjes en matjes in het bekken, zeer moeilijk en delicaat werk is (soms onmogelijk wegens te gevaarlijk) en vaak ook gepaard gaat met blijvende zenuwschade. Heel wat van deze patiëntes komen helaas terecht in een pijnkliniek vanwege moeilijk te behandelen zenuwpijn, neuropathische pijn, pudendus neuralgie,... In sommige gevallen gaat deze chronische pijn over in de meer invaliderende vorm:  centrale sensitisatie of het overgevoelig worden van het centraal zenuwstelsel door de chronische pijn (kenmerkend zijn: pijn verspreid zich verder dan de geopereerde zone, overgevoeligheid voor licht, geluid, spierspanning, hoofdpijn, geheugenproblemen,...).VREEMD-LICHAAMREACTIE


Bij elk lichaamsvreemd implantaat dat in je lichaam geplaatst wordt, zal je lichaam reageren. Met kunststof bandjes en matjes is dat ook het geval. In de meeste gevallen zorgt die reactie ervoor dat het kunststof ingroeit in de bekkenbodem en dus goed verankerd geraakt om de steun te geven, waarvoor het dient. In sommige gevallen echter ziet men dat het lichaam extreem hard of heel lang zich blijft verzetten tegen het lichaamsvreemde implantaat, waardoor je lichaam littekenweefsel aanmaakt rondom het implantaat, cystes groeien, het materiaal niet vastgroeit en begint door te slijten enzovoort.

Obesitas, roken, ... zijn indicatoren die de kans op zo'n reactie vergroten, maar toch zijn er ook heel wat patiëntes zonder risicofactoren die te maken krijgen met zo een vreemd -lichaam reactie. Deze reacties kunnen aan de basis liggen van pijn, bloedingen, exessief littekenweefsel, ...en zijn vaak een reden tot heringreep of het trachten verwijderen van het matje of bandje.

Foto: mesh na verwijdering uit het lichaamMIGRATIE of KRIMPEN VAN DE KUNSTSTOF


Bij onderzoek op onder andere schapen heeft men ontdekt dat de kunststof matjes en bandjes op korte en ook lange termijn kunnen gaan krimpen of minder flexibel worden. Ook dit vormt een probleem eens de kunststof eenmaal ingegroeid is, want alle weefsel dat vast zit aan het bandje zal onder spanning komen te staan. Zo gebeurt het dat de spanning te groot wordt en de kunststof heel wat schade kan toebrengen aan omliggende weefsels. Voel je pijn of merk je op korte of lange termijn een verschil aan de plaatsen waar het implantaat geplaatst werd, contacteer dan steeds je arts.INFECTIEGEVAAR


Elke operatie is een ingreep en geeft kans of infectie. Zo kan er tijdens de operatie een bacterie in de operatiewonde sluipen en zo een infectie veroorzaken. Dit is ook de reden dat men je in het ziekenhuis steeds zal checken op koorts en je ook het advies zal geven bij koorts na een operatie je arts te contacteren.


Infectiegevaar kan ook optreden als het bandje of matje ingesleten is in je vaginawand, blas, plasbuis, darmwand, rectum,...het blootliggende kunststofmateriaal kan dan een verzamelplaats worden voor bacteriën en zo een infectie uitlokken. Dus heb je een vermoeden van erosie gecombineerd met koorts of grieperiggevoel, contacteer dan steeds je arts!BLOEDINGEN


Na elke operatie kunnen bloedingen ontsstaan. Contacteer steeds je arts bij post-operatieve bloedingen, bloed in je urine, vagina of in je stoelgang. Hou het best ook even rustig na je operatie en volg de goede raad van je arts!

Neem je bloedverdunners, vergeet dit dan zeker niet te vermelden voor je operatie!PLAS- EN ONTLASTINGSPROBLEMEN


In sommige gevallen rapporteren patiëntes problemen om te plassen of stoelgang te maken na een operatie met een kunststof matje of bandje. Meestal is dit tijdelijk en zal je het ziekenhuis mogen verlaten éénmaal je hebt kunnen plassen of stoelgang maken.

Blijf je problemen hebben, contacteer dan zeker je arts zodat men kan checken of het matje of bandje nog steeds goed zit en niet te strak zit of ergens iets afknelt of de doorgang belemmert.ASIA-SYNDROOM (auto-immuun/inflammatoir syndroom geïnduceerd door adjuvanten)


= Autoimmuun / ontstekings-syndroom gestimuleerd door hulpstoffen (uit het milieu).

Net zoals bij de PIP-borstimplantaten gaat men er in diverse literatuur steeds meer van uit dat chemische stoffen in implantaten aan de basis kunnen liggen van een geheel van lange termijnklachten. Het gaat dan over volgende criteria:

Blootstelling aan externe prikkels Infecties, vaccinatie, siliconen, (adjuvant) voorafgaand aan de klinische verschijnselen

Voorkomen van een van de klinische verschijnselen: 

          1) Spierpijn, myositis (spierontsteking) of spierzwakte                                                   

          2) Gewrichtspijn of gewrichtsontsteking

          3) Chronische vermoeidheid, slecht slapen of slaapstoornis

          4) Neurologische verschijnselen (specifiek) die geassocieerd worden met demyelinisatie.

          5) Cognitieve veranderingen, geheugenverlies

          6) Koorts, droge mond.

          7) Door het verwijderen van het middel (vb. siliconen) treedt verbetering op

          8) Typische biopsie van de betrokken organen


Minder belangrijke criteria:

Verschijnen van auto-antistoffen gericht tegen de verwachte adjuvantia

Andere klinische verschijnselen (zoals prikkelbaar darmsyndroom)

Specifieke HLA (Humaan leukocyten antigen) (zoals HLA DRB1, HLA DQB1)

Inleiding van een autoimmuunziekte, ( zoals Multiple Sclerose, Systemische Sclerose)  >>


Zowel in België als in Nederland melden steeds meer patiënten na complicaties met kunststof matjes en bandjes, dat zij gediagnostiseerd worden met ASIA-syndroom of ook bekend als Shoenfeld's syndroom.


In dit geval laat je je best door je arts door verwijzen naar een gespecialiseerd immunoloog.