Steunen

Wil je bekkenbodemproblemen.be steunen?

De vzw bekkenbodemproblemen.be is een patiëntenvereniging die draait voor en door patiënten met bekkenbodemproblemen.

Dit om patiënten te informeren, een luisterend oor aan te bieden en op hoger niveau ook een gesprekspartner te zijn om de belangen van patiënten te behartigen.

Omdat heel wat patiënten levenslang met bekkenbodemproblemen blijven kampen willen we tevens een stuwende kracht vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar technieken en behandelingen die de levenskwaliteit van patiënten kunnen verbeteren op alle vlak.


U zou ons zeer blij maken met uw steun! Alle financiële middelen worden aangewend voor de basiswerking van de vzw, de belangenbehartiging van patiënten, informeren van patiënten en wetenschappelijk onderzoek. Indien de vzw ooit zou worden opgedoekt worden de middelen overgemaakt aan een andere aanverwante patiëntenvereniging of goed doel!


Je kan ons steunen door een gift te doen op rekeningnummer BE52 9731 5603 1709


Hartelijk bedankt!
Namens alle leden, patiënten en vrijwilligers

van Bekkenbodemproblemen.be